Cartel Regata 100 Milles entre Illes
Compartir

Aquest concurs organitzat per es Es Nàutic es celebrarà dia 01/04/2021

1- Podran participar tots es aficionats a sa fotografia que ho desitgin. Aquesta participació serà totalment gratuïta.

2- Ses fotografies que es presentin per es concurs han d’estar preses aquest mateix dia, durant sa celebració de sa regata “100 milles entre illes” i així ho han de reflectir ses dades de s’arxiu fotogràfic, si ses dades indiquen un altre dia de presa, serà motiu de desqualificació.

3- S’admetran fins a quatre fotografies per autor i qualsevol tipus d’ajustos i edició. Es arxius han d’estar renombrats amb ses inicials des nom i 2 llinatges de s’autor +nº, per exemple un autor fictici: Jordi Bosch Tamayo, es nom d’arxiu hauria de ser: JBT-1, JBT-2, JBT-3 i JBT-4.

4- Es podran enviar ses fotografies fins es 18/04/2021 as mail des club nàutic: administracion@cnciutadella.com Es recomana que ses fotografies estiguin redimensionades a una mida de 1920 x 1280 pixels per polsada però també s’admetran fotografies sense redimensionar per tal d’afavorir sa participació d’autors que no coneguin ses tècniques de redimensionat d’imatges. En es cos des correu electrònic es faran constar es nom i llinatges de s’autor, adreça i telèfon de contacte, juntament amb es noms d’arxiu de ses fotografies presentades.

5- Es jurat estarà composat per es fotògrafs titulats a nivell nacional i internacional: Josep Taltavull Salord, AFIAP i ECEF. Manel Almar Benito, ACEF. Joan Antoni Gomila Mulet, AFIAP i ACEF.

6- Es fall des jurat, que serà inapel.lable, es farà públic abans des 02/05/2021 i es comunicarà as participants mitjançant correu electrònic. 

7- Es farà una selecció de ses fotografies finalistes que inclouran ses guanyadores. Es concediran tres premis a ses millors fotografies, atorgant-se un trofeu a sa millor.

8- Ses fotografies finalistes i premiades quedaran en possessió des Cub Nàutic Ciutadella que les podrà utilitzar per promocionar ses seves activitats sempre citant es nom de s’autor, però sempre seran propietat de s’autor.

9- S’organització posarà a disposició des fotògrafs que ho sol·licitin, algunes places dins embarcacions per a poder seguir sa sortida de sa regata. Aquells que vulgui reservar plaça hauran de fer-ho mitjançant es mateix correu electrònic as que després hauran d’enviar ses fotografies i que és administracion@cnciutadella.com

10- Sa participació en aquest concurs comporta sa total acceptació de ses bases.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *