IGA Games jersey-2015
Compartir

El PSOE dur a nes Parlament una iniciativa que demana s’implicació des Govern en es IGA Games

La diputada Elena Baquero, del PSOE, defensarà demà (en sa sessió de sa Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament) una iniciativa relativa as jocs Island Games (IGA) –jocs multiesportius internacionals per a illes de manco de 100.000 habitants que se celebren cada dos anys i en es quals participen 24 territoris illencs-

IGA Games jersey-2015

En s’argumentació Baquero destaca s’oportunitat que suposa per as esportistes i sa resta de membres de ses delegacions menorquines poder participar en una competició internacional. Recorda que fins avui dia es i ses esportistes menorquins han tingut s’oportunitat de participar en cinc jocs (Rodas 2007, Allan 2009, Whigt 2011, Bermudes 2013 i Jersey 2015) i el 2017 serà es torn de Gotland. També exposa que aquells anys en què no es disputen es Island Games (IGA) es Consell Insular organitza es Jocs Esportius Municipals, on un miler d’esportistes des vuit municipis de Menorca participen en 14 esports.

Però es Consell té per objectiu aconseguir que Menorca pugui ésser sa seu dels IGA Games algun any. Un esdeveniment que –segons exposa sa diputada socialista- suposa, a més de s’aspecte purament esportiu, sa visita d’entre 5.000 i 6.000 persones durant deu dies en es mes de juny.

Així idò, i per assolir s’objectiu fixat per s’executiu insular, sa Proposició No de Llei (PNL) que demà defensarà Elena Baquero vol implicar activament as Govern de ses Illes Balears. Ho fa mitjançant dos punts d’acord: En es primer es demanda que sa “Direcció General d’Esports i Joventut s’impliqui en sa difusió dels IGA Games, traslladi s’interès i demani suport a totes ses conselleries des Govern de ses Illes Balear doncs és un esdeveniment transversal a diferents sectors de sa societat”. En es segon es proposa que des d’aquesta Direcció General s’acompanyi a s’expedició i “pugui viure s’experiència que significa per es joves esportistes de l’illa de Menorca i/o assisteixi as jocs esportius municipals per donar suport institucional a aquest esdeveniment.”

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *