convenis de s'Esport escolar i Xala Jugant
Compartir

Es Consell Insular de Menorca incrementa enguany s’aportació per as programes de s’esport escolar

convenis de s'Esport escolar i Xala Jugant

Es passat divendres es va dur a terme sa signatura des convenis de s’Esport escolar i Xala Jugant, dos programes que es Consell Insular de Menorca desenvolupa conjuntament amb ses diferents federacions esportives. Cal destacar que sa institució insular té sa competència d’organitzar i gestionar s’esport per a s’edat escolar a s’illa de Menorca, per delegació expressa des Govern de ses Illes Balears en virtut de sa Llei 6/94 de 13 de desembre.

Ses delegacions a Menorca de ses federacions balears són entitats sense ànim de lucre que tenen per objecte sa promoció i foment des seu esport, entre d’altres, amb s’organització tècnica i es desenvolupament de ses fases insulars des programa de S‘Esport per a s’edat escolar a Menorca dirigit a al·lots nascuts entre l’any 2001 i 2010, segons s’esport, i basades en es nombre de trobades o jornades a realitzar en cadascuna de ses categories i modalitats esportives de cada especialitat.

Es Consell Insular de Menorca té interès a donar suport a ses esmentades activitats, ja que entre ses seves competències hi ha la d’ajudar a clubs, federacions, esportistes i tècnics per fomentar s’activitat esportiva, s’associacionisme i sa formació.

Per es que fa as convenis de 2017 hi ha hagut dos grans canvis. En primer lloc, s’han unificat es dos programes en un sol conveni. D’aquesta manera es dóna coherència as decret de s’esport escolar, es contemplen es tres àmbits de s’esport escolar, s’àmbit de promoció, a través des programa Xala Jugant que enguany inclou dues noves activitats. Així com es àmbits d’iniciació i competició a través des programa de s’Esport escolar mitjançant sa competició unificada i que enguany incorpora es  piragüisme.

En segon lloc, el 2017 es Consell Insular de Menorca incrementa s’aportació per as programes de s’esport escolar, concretament es fa un augment de 23.952 euros per as dos programes, sa qual cosa representa un 20% més que s’any anterior.

Finalment, dir que a través d’aquest conveni ses diferents delegacions es comprometen a dur a terme accions que fomentin es valors educatius i que complementin sa formació des esportistes escolars de Menorca.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *