ajuts nl clubs 2016 publicitat 2
Compartir

Es Consell destina 10.000 euros as foment de s’ús des català as clubs esportius de Menorca

Ja ha sortir publicat en es BOIB sa convocatòria d’ajuts de minimis del CIM per as foment de s’ús del català en es sector empresarial i clubs esportius de Menorca per al 2016.

S’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport a ses actuacions de foment de s’ús de sa llengua catalana que es duguin a terme en establiments comercials i turístics, a sa indústria i as clubs esportius de s’illa.

Per açò, se subvencionen ses actuacions en català següents:

  1. a) Retolació exterior i interior
  2. b) Etiquetatge de productes
  3. c) Elaboració i edició de material: factures, catàlegs, bosses, targetes, cartes de restaurant, manuals d’instruccions, fulls divulgatius, carnets, paper de carta, sobres, etc.
  4. d) Disseny de pàgines web

Es ajuts poden anar des des 100 % de s’import de s’actuació que es dugui a terme en cas que tengui un cost inferior a 200 euros fins als 500 euros d’ajuda en es cas de presentar un pressupost de més de 900 euros.

Aquesta convocatòria va destinada a actuacions de foment de s’ús del català que s’hagin realitzat des de principi d’any.

Tota sa informació i sa documentació necessària per presentar-se a aquesta convocatòria es pot trobar en es següent enllaç de sa web del CIM:

http://cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100134

Es termini de presentació de sol·licituds acaba es 30 de setembre de 2016.ajuts nl clubs 2016 publicitat 2

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *