Carta des Clubs de Futbol de Menorca

Trobada Pre-Benjamin Llevant
Compartir

Es clubs esportius de Menorca tenen un paper fonamental en es foment de s’activitat física i esportiva. Es teixit associatiu esportiu de Menorca desenvolupa una tasca educativa i social molt important per es creixement de ses persones.

S’activitat física i esportiva és clau per es benestar i sa salut de ses persones. Són molts estudis que confirmen s’activitat física i esportiva com a eina preventiva a qualsevol tipus de malaltia.

De sa mateixa manera, també s’ha demostrat que sa pràctica esportiva és una activitat segura i que garanteix sa prevenció des risc de contagi de sa covid-19.

La setmana passada es congrés des diputats va declarar s’activitat física i esportiva com a activitat essencial.

En es cas des fillets i filletes es fa més necessari mantenir un nivell de pràctica esportiva constant, per tal de mantenir uns bons hàbits saludables.

Durant tot aquest temps, s’ha demostrat que sa pràctica esportiva en edat escolar no ha representat cap tipus de factor de contagi. Ses mesures i protocols adoptats per ses Federacions esportives i es clubs han garantit un context segur. Ses entitats han fet un esforç per complir ses normes i fer complir-les en ses instal·lacions esportives.

De fet, ses diferents categories que ja havien començat, a entrenar amb contacte físic i posteriorment ses seves competicions, no han registrat cap contagi dins es context esportiu. Tots es casos que han existit dins aquest context, i que per percentatge són molt baixos, són de procedència externa, és a dir, no s’han contagiat dins es context de sa pràctica, és més, tots es esportistes que des de sanitat han estat considerats contactes estrets, per compartir s’espai de pràctica, d’aquests positius, han donat negatiu ses diferents PCR’s que se’ls ha realitzat.

S’anunci del Govern Balear de flexibilitzar ses mesures per Menorca, concretament en s’àmbit esportiu, representa una gran decepció per a totes ses entitats esportives, entrenadors/es, esportistes i famílies. Després de s’esforç fet per sa societat menorquina que, com a resultat, té una incidència molt baixa, actualment hi ha 10 casos positius actius a
s’illa.

Amb aquest escenari, s’esperava sa recuperació d’algunes activitats i sa flexibilització d’algunes mesures per permetre tornar a una activitat esportiva més adequada per es esportistes.

Cal deixar constància, que fent referencia a sa dinámica des nostre esport, es contacte físic existent en sa seva praxis és molt volàtil i s’ha de tenir en compte que s’activitat es dur a terme en un escenari en es que sa corrent d’aire és constant, atès que és a s’aire lliure.

Es clubs esportius seguim compromesos amb sa societat per sa lluita contra aquesta pandèmia. En aquest sentit, entenem sa prudència en sa que s’han d’adoptar ses diferents mesures. 

Per tots aquests motius, es clubs esportius de Menorca demanem as Govern de ses Illes Balears:

En primer lloc, que es concretin ses mesures i condicions de pràctica esportiva des diferents nivells, i que es posi damunt sa taula una planificació de s’alleugeriment d’aquestes mesures. Creim que Menorca, tenint en compte que és s’illa amb una situació sanitària més favorable, podria servir com a prova pilot per veure quina incidència tenen ses diferents mesures i flexibilització de ses mateixes.

En segon lloc, demanam que a Menorca es permeti iniciar es entrenaments amb contacte des equips de ses categories Benjamí i Aleví durant 15 dies.

En tercer lloc, si passats aquests 15 dies es demostra que no hi ha una afectació negativa d’aquesta pràctica, es puguin iniciar ses competicions en aquestes dues categories.

 

Firmes clubs de fútbol Menorca

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*