S’Ajuntament de Mô presenta un estudi sobre ses instal.lacions i Entitats esportives

Compartir

S’Ajuntament de Mô presenta un estudi sobre ses instal.lacions i Entitats esportives

Segons s’estudi, es municipi de Mô compta amb un total de 2.448 llicències federatives de ses quals 1.622 són masculines (66%) i 826 femenines (34%), i es esports més practicats són es futbol, es bàsquet i sa gimnàstica rítmica

Estudi Ajuntament de Mô

Aquest matí, sa Sala d’Actes de s’Ajuntament ha acollit sa presentació de s’estudi sobre ses instal·lacions i ses entitats esportives de Mô, que han dut a terme David Sintes i Jaume Riudavets, dos alumnes-treballadors des programa Arranca III per a s’ocupació de joves amb estudis superiors a ses Illes Balears del SOIB. 

Es regidor d’Esports, Joventut i Formació, Carlos Montes, ha explicat que s’estudi ha servit per actualitzar sa informació sobre ses instal·lacions públiques esportives, així com sobre ses entitats des municipi, i ha permès conèixer dades com es nombre de fitxes federatives o es nombre d’entitats per modalitats esportives. 

En aquest sentit, Montes ha assenyalat que s’anàlisi d’aquesta informació “permetrà establir la repercussió social que tenen les entitats esportives a la nostra ciutat, i això ens permetrà, de cara al futur, crear polítiques que s’ajustin al moment social i esportiu del municipi”.

Carlos Montes

David Sintes

Jaume Riudavets

Futbol, bàsquet i gimnàstica rítmica, esports amb més llicències

David Sintes i Jaume Riudavets han explicat que s’estudi ha servit per elaborar un dossier amb tota sa informació actualitzada de ses entitats des municipi, amb dades com es nombre d’associats o ses
activitats que duen a terme. 

Segons s’estudi, es municipi de Mô compta amb un total de 2.448 llicències federatives, de ses quals
1.622 són masculines (66%) i 826 femenines (34%). 

Es esports que compten amb més llicències són es futbol, amb un total de 635 llicències, es bàsquet,
amb 342 llicències, i sa gimnàstica rítmica, amb 177 llicències. També destaca es trot, amb 197
llicències. Per contra, altres esports molt practicats a s’illa com el ciclisme o sa natació, compten a Mô amb un baix nombre de llicències.

Cal destacar que sovint ses diferents modalitats esportives presenten una clara diferenciació segons es gènere, que es fa molt evident en esports com es futbol, que compta 603 llicències masculines per només 32 llicències femenines, o en sa gimnàstica rítmica, que compta amb 175 llicències femenines per només dues de masculines. De ses 342 llicències des bàsquet, 215 són masculines i 127 femenines.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *